Kontrolní hlášení

Další povinností, která přichází spolu s rokem 2016, je kontrolní hlášení.

To nahrazuje Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, který je od 1.1.2016 zrušen. KH má povinnost podat PLÁTCE DPH (viz níže)

 

 • Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud
  • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato
   • přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle §92 odst. 5,
   • uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle §92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
   • investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle §92 odst. 7.

 

 • Právnická osoba má povinnost podávat KH měsíčně (i když je čtvrtletní plátce),
 • Fyzická osoba podává dle svého zdaňovacího období (čili buď měsíčně, nebo čtvrtletně).

 

 • KH se podává do 25. dne následujícího zdaň. období.

 

 • KH se podává pouze elektronicky ve formátu XML.

 

 • Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

 

 • Kdo nemá povinnost podávat KH:
  • Osoba, která není plátcem DPH
  • Identifikovaná osoba
  • Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění.
  • Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).
 • Sankce při nepodání kontrolního hlášení
  • Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:
  • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  • 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
  • Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
  • Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

 

Proč si vybrat právě nás?

 • UŠETŘÍTE!
  UŠETŘÍTE!
  Ušetříme Vám nejen peníze, ale i čas, spoustu starostí a energie! To vše můžete investovat do toho, čemu rozumíte nejlépe! Starosti s čísly a paragrafy svěřte nám!!!
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  Neplaťte státu víc, než bezpodmínečně musíte!! Predikce a daňová optimalizace - to je cesta k ušetření peněz, které můžete použít jinak, lépe, výhodněji pro Vás. Ozvěte se nám, víme, jak na to!!!
  ZÁRUKA KVALITY
  ZÁRUKA KVALITY
  Proč právě nás? Protože jsme zkrátka nejlepší!!! Nevěříte? Ozvěte se nám a nechte se přesvědčit o našich kvalitách!!!
  ZKUŠENOST
  ZKUŠENOST
  Mnohaletá praxe v oboru, certifikáty dokládající naši odbornost, sledování nových trendů a jejich aplikování do praxe - to je naše jasná nabídka!!! Nabídnout Vám však můžeme mnohem víc...
  BUĎTE V OBRAZE
  BUĎTE V OBRAZE
  Účetnictví online - získejte přístup ke svým datům kdykoliv a odkudkoliv! Díky moderním technologiím Vám nabízíme možnost být stále v obraze!!!