EET - detailněji..

Dlouho diskutované téma ohledně elektronické evidence tržeb se zanedlouho stane skutečností, a tak bychom Vás touto cestou rádi informovali trochu konkrétněji, v čem vlastně elektronická evidence tržeb (dále také EET) spočívá.

 

Ve zkratce lze říci, že každou platbu v hotovosti či platební kartou, kterou podnikatel přijme, musí nahlásit (poslat) finančnímu úřadu online, tzn. prostřednictvím internetu.

 

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“.

Tato relativně jednoduchá věta v sobě skrývá spoustu informací. Pojďme si rozebrat tajuplnost výše uvedeného popisu.

 

Kdo a kdy má povinnost evidovat tržby?

 

Povinnost evidovat tržby má poplatník   a) daně z příjmů fyzických osob a

 1. b) daně z příjmů právnických osob.

 

Pokud vlastníte restauraci či hotel zpozorněte a čtěte dál, neboť Vy jste ti, co okusí evidenci tržeb jako první. Zda-li nevlastníte ani restauraci, ani hotel, nezoufejte, elektronická evidence tržeb Vás zřejmě nemine. J

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

 • v 1. fázi- od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi- od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • ve 4. fázi- od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Od 1. listopadu 2016 bude ministerstvem financí spuštěna testovací fáze, kdy budou moci fyzické i právnické osoby si otestovat EET ještě před zavedením.

Co to vlastně je evidovaná tržba a jaké tržby se mají evidovat??

 

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

Pro rozhodování, zda platba je či není evidovanou tržbou, musí být splněny obě níže rozebrané podmínky.

 

Z pohledu formálních náležitostí se jedná o platbu, která je uskutečněna:

 1. a) v hotovosti,
 2. b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
 3. c) šekem,
 4. d) směnkou,
 5. e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
 6. f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

 

Nejčastějšími evidovanými tržbami v praxi budou jistě platby v hotovosti a platby kartou, dle bodů a) a b).

Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

 

Rozhodný příjem:

 

Jedná se o příjem z činnosti, která je podnikáním s výjimkou příjmu, který:

 1. není předmětem daně z příjmů,
 2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
 3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo
 4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

 

Asi Vás teď zajímá, co se skrývá pod slovním spojením „ojedinělý příjem“.

Kritérium ojedinělosti je z hlediska teorie a obecných principů správního práva tzv. „neurčitým právním pojmem“, tj. jde o obecný pojem s vlastním významem. Důvodem pro užití takového právního pojmu je v legislativní praxi zejména široký okruh případů, na které má být uvedená norma aplikována, a který vylučuje možnost uplatnění definice konkrétní. Uvedený případ nastává podle předkladatele právě v případě určení znaků „ojedinělosti“.

 

V tomto kontextu se jedná o obecné ustanovení. Výklad vnitřního

obsahu pojmu je nutné provést v daném případě s ohledem na posouzení konkrétních okolností. Přitom kritériem pro definici této vlastnosti příjmu je tedy jednorázovost či výjimečnost příjmu.

 

Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. platby uskutečněné v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, tj. příjem z podnikání, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná.

 

Pokud jste se našli ve výše uvedených bodech, bude Vás jistě zajímat proces fungování EET, a co vše k tomu budete potřebovat.

 

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem (FIK – fiskální identifikační kód) .
 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 4. Zákazník obdrží účtenku.
 5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

 

K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.

Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.

Jak vidíte sami, benevolence zákonodárců je v tomto ohledu neuvěřitelná. J

 

Požadovanými údaji odesílanými finančnímu úřadu jsou zejména:

 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • podpisový kód poplatníka (PKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 

Údaje uváděné na účtence

Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • své daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele, který pověřil evidováním této tržby podnikatele, který tržbu eviduje. Nemá-li podnikatel povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je

 1. a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo
 2. b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Proč si vybrat právě nás?

 • UŠETŘÍTE!
  UŠETŘÍTE!
  Ušetříme Vám nejen peníze, ale i čas, spoustu starostí a energie! To vše můžete investovat do toho, čemu rozumíte nejlépe! Starosti s čísly a paragrafy svěřte nám!!!
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  Neplaťte státu víc, než bezpodmínečně musíte!! Predikce a daňová optimalizace - to je cesta k ušetření peněz, které můžete použít jinak, lépe, výhodněji pro Vás. Ozvěte se nám, víme, jak na to!!!
  ZÁRUKA KVALITY
  ZÁRUKA KVALITY
  Proč právě nás? Protože jsme zkrátka nejlepší!!! Nevěříte? Ozvěte se nám a nechte se přesvědčit o našich kvalitách!!!
  ZKUŠENOST
  ZKUŠENOST
  Mnohaletá praxe v oboru, certifikáty dokládající naši odbornost, sledování nových trendů a jejich aplikování do praxe - to je naše jasná nabídka!!! Nabídnout Vám však můžeme mnohem víc...
  BUĎTE V OBRAZE
  BUĎTE V OBRAZE
  Účetnictví online - získejte přístup ke svým datům kdykoliv a odkudkoliv! Díky moderním technologiím Vám nabízíme možnost být stále v obraze!!!