Rozdělení účetních jednotek

Jednou z nejvýraznějších změn Zákona o účetnictví, která vstoupila v platnost začátkem roku 2016, je rozdělení účetních jednotek do kategorií.

Účetními jednotkami jsou podle zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) jsou:

 1. právnické osoby, mající sídlo na území ČR,
 2. zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
 3. organizační složky státu,
 4. fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku coby podnikatelé,
 5. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat, včetně plnění osvobozených od této daně, které však nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
 6. ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého svobodomyslného rozhodnutí,
 7. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou, na níž se vztahují písmena 1. až 6. nebo 8. až 12. tohoto seznamu
 8. ostatní fyzické osoby, kterým  zvláštní právní předpis ukládá povinnost vedení účetnictví,
 9. svěřenské fondy definované novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.),
 10. fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona, který upravuje důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 11. investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona, který upravuje investiční společnosti a investiční fondy,
 12. ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis.

 
Zákon o účetnictví platí pro výše uvedené účetní jednotky a zároveň stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, dále  požadavky na jeho průkaznost a podmínky pro předávání účetních záznamů pro potřeby státu.
 

Od roku 2016 jsou však tyto účetní jednotky ještě rozděleny do následujících kategorií:

 • mikro účetní jednotka,
 • malá účetní jednotka,
 • střední účetní jednotka,
 • velká účetní jednotka.

 
Příslušnost k té dané kategorii je dána podle stanovených kritérií k rozvahovému dni.

 
Kritéria jsou následující:

 • čistý obrat – posuzován je roční úhrn čistého obratu, tj. výše výnosů snížená o prodejní slevy, děleno počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
 • průměrný počet zaměstnanců – průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
 • hodnota aktiv – myšlena jsou aktiva celkem, tj. úhrn aktiv zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o rezervy, opravné položky a odpisy majetku,

 

Do příslušné kategorie je účetní jednotka zařazena v případě, že dosáhne (překročí) alespoň dvou ze tří definovaných kritérií.
 
Pokud ve dvou po sobě jdoucích rozvahových dnech účetní jednotka (nebo skupina účetních jednotek) překročí nebo naopak přestane překračovat dvě hraniční hodnoty, znamená to, že od počátku bezprostředně následujícího účetního období musí změnit kategorii účetní jednotky (nebo skupinu účetní jednotky).

 

Kategorizace účetních jednotek

 
 

Kategorie

Mikro

Malá

Střední

Velká

 

Aktiva

9.000.000 Kč

100.000.000 Kč

500.000.000 Kč

500.000.000 Kč

 

Roční úhrn čistého obratu

18.000.000 Kč

200.000.000 Kč

1.000.000.000 Kč

1.000.000.000 Kč

 

Průměrný počet zaměstnanců

10

50

250

250

 

Podmínka

Pokud nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hodnot

Pokud nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hodnot a není Mikro

Pokud nepřekračuje alespoň dvě z uvedených hodnot a není Mikro ani Malá

Pokud překračuje alespoň dvě z uvedených hodnot.

 

 

 

Proč si vybrat právě nás?

 • UŠETŘÍTE!
  UŠETŘÍTE!
  Ušetříme Vám nejen peníze, ale i čas, spoustu starostí a energie! To vše můžete investovat do toho, čemu rozumíte nejlépe! Starosti s čísly a paragrafy svěřte nám!!!
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ
  Neplaťte státu víc, než bezpodmínečně musíte!! Predikce a daňová optimalizace - to je cesta k ušetření peněz, které můžete použít jinak, lépe, výhodněji pro Vás. Ozvěte se nám, víme, jak na to!!!
  ZÁRUKA KVALITY
  ZÁRUKA KVALITY
  Proč právě nás? Protože jsme zkrátka nejlepší!!! Nevěříte? Ozvěte se nám a nechte se přesvědčit o našich kvalitách!!!
  ZKUŠENOST
  ZKUŠENOST
  Mnohaletá praxe v oboru, certifikáty dokládající naši odbornost, sledování nových trendů a jejich aplikování do praxe - to je naše jasná nabídka!!! Nabídnout Vám však můžeme mnohem víc...
  BUĎTE V OBRAZE
  BUĎTE V OBRAZE
  Účetnictví online - získejte přístup ke svým datům kdykoliv a odkudkoliv! Díky moderním technologiím Vám nabízíme možnost být stále v obraze!!!